tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (56)Hyosung GTR 650R 2007
2010.05.14
Pár évvel ezelőtt még, a Hyosung név hallatán nem sokan ütötték fel a fejüket Magyarországon, de mostanra már egyre többen ismerik a dél-koreai gyár motorjait. A GT kategória három tagjából a legnagyobb modell esett át némi ráncfelvarásson. Lássuk mi is történt...
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 14503 szor

Yamaha FZ8
2010.07.01
A 2009-es modellév meghatározó év volt a FZ modellcsalád történetében. Megjelent egy első nagy motornak ideálisabb XJ6 és Diversion motor a hangvillások palletáján. Így nem volt kérdés az FZ családnak lépnie kell, hogy átadja helyét az új jövevényeknek. Nem is történt ez másként a 600-as XJ-k és 1000 FZ-1 közötti kategóriában lépett át az új FZ8 névre keresztelt modell.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 25873 szor

Ducati 1098 és 1098S
2010.07.25
Az 1098 min­den rész­le­té­nek ter­ve­zé­se­kor a tel­je­sít­mé­nyé volt a fő­sze­rep. A tel­jes rend­szert, min­den rész­le­tet, és az összes al­kat­részt lé­nyegre tör­ően al­kot­ták meg, a ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény­re kon­cen­trál­va. Ami nem tet­te az 1098-at könnyeb­bé, vagy nem hoz­hat jobb kö­ri­dőt, azon nem is gon­dol­kod­tak. Az ered­mény a vi­lág le­g­e­rő­sebb V2-es mo­tor­ke­rék­pár­ja lett, az összes sport­mo­tor kö­zött a leg­jobb nyo­ma­ték-tö­meg aránnyal.
Felvéve: 2010.07.25 -kor, Olvasva: 6131 szor

Ducati 1098 és 1098S Stopperórával tervezve
2010.08.06
Az 1098 min­den rész­le­té­nek ter­ve­zé­se­kor a tel­je­sít­mé­nyé volt a fő­sze­rep. A tel­jes rend­szert, min­den rész­le­tet, és az összes al­kat­részt lé­nyegre tör­ően al­kot­ták meg, a ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény­re kon­cen­trál­va. Ami nem tet­te az 1098-at könnyeb­bé, vagy nem hoz­hat jobb kö­ri­dőt, azon nem is gon­dol­kod­tak. Az ered­mény a vi­lág le­g­e­rő­sebb V2-es mo­tor­ke­rék­pár­ja lett, az összes sport­mo­tor kö­zött a leg­jobb nyo­ma­ték-tö­meg aránnyal
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 14593 szor

Teszteltük: Ducati Monster S2R 1000 Szörnyen csupasz
2010.08.06
A por­lep­te fe­ke­te mo­tor egy épü­let mel­lett áll. Én az út má­sik ol­da­lán, a jár­dán ácso­rog­va, bá­mu­lom az olasz bi­ci­klit. Azon tű­nőd­öm, mi­lyen ér­zés le­het ve­zet­ni egy ilyen mo­tort. Ki­lenc­szá­zas V2-es, bi­zo­nyá­ra úgy ha­rap, mint egy ve­szett ku­vasz. A há­zon kis­vár­tat­va ki­nyí­lik egy aj­tó, fe­ke­te bőr­be öl­tö­zött fér­fi lép a mo­tor­hoz. A tár­csa­fék-zá­rat ka­bát­ja zse­bé­be süllyesz­ti, in­dít, és rö­vid me­le­gí­tés után el­po­rosz­kál a mur­vás par­ko­lón ke­resz­tül. 1996-ot ír­tunk. VRO­O­O­OMM... Az em­lék­kép szer­te­fo­szlik és tő­lem pár mé­ter­re la­pon for­dul el a 2006-os S2R Mon­s­ter. Meg­vál­to­zott a mo­tor az el­telt bő év­ti­zed alatt, de a főbb jel­lem­ző­it meg­tar­tot­ták.
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 20411 szor

Most még nagyobb lett Ducati Multistrada 1100 2007
2010.08.06
A ne­gye­dik mo­del­lé­vét ta­po­só Mul­tist­ra­da blokk­ját 2007-től na­gyobb fu­ra­tú hen­ge­rek­kel sze­re­lik. A köb­cen­ti­mé­te­rek számá­nak nö­ve­lé­sét a mo­tor­ban két ok­ból haj­tot­ták vég­re. Az egyik a ká­ros anyag ki­bo­csá­tás csök­ken­té­se miat­ti tel­je­sít­mény­vesz­tés ki­kü­szö­bö­lé­se, a má­sik ok, hogy a Du­ca­ti sze­ret­né ki­seb­bí­te­ni a kon­ku­rens gépek erő­fö­lé­nyét.
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 19518 szor

Ducati Sport Classic
2010.08.06
Sze­met gyö­nyör­köd­te­tő ez a tűz­pi­ros mo­tor, mi­ként a ma tech­ni­ká­ját a 70-es évek­ben sza­bott kön­tös­be öl­töz­te­ti. A 2005-ös év­ben meg­je­lent Paul Smart 1000 re­pli­ka amely­ből min­dössze 2000 da­ra­b li­mi­tált pél­dány ké­szült, tisz­tel­gve az 1971-es Man-szi­ge­ti győ­ze­lem em­lé­ké­nek. A vi­lág je­len­tő­sebb mo­tor­gyá­rai in­dí­tot­tak so­rozat­gyár­tá­sú gépe­ket a For­ma 750-es ka­te­gó­riá­ban.
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 10496 szor

Ducati Desmosedici GP11 debütálás
2011.01.18
A Ducati team ünnepélyes keretek között tartotta meg első sajtó konferenciáját, ahol először jelent meg hivatalosan a Yamahától átvándorolt MotoGP ikonjává vált Valentino Rossi. Így 2011-re Hayden mellett Rossi is a Ducatit segíti, hogy idén a tabella legelőkelőbb helyén legyen az olasz istálló GP11-e.
Felvéve: 2011.01.18 -kor, Olvasva: 9182 szor

Kappa tanktáskák egy helyen
2011.03.03
A 2011-es szezonban a kora?bbina?l jo?val to?bb motorkere?kpa?r-ti?pushoz lesz haszna?lhato? a Kappa Tanky tankta?skarendszer. A ki?na?lat u?j ti?pusspecifikus e?s univerza?lis Tanky alaplapokkal bo?vu?lt.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 15803 szor

Győrfi Alen teljesítette élete első Superstock 1000 futamát
2011.04.17
A SUPERBIKE Világbajnokságon az ADRENALIN H-MOTO TEAM és versenyzője Győrfi Alen számára felvirradt a verseny napja.
Felvéve: 2011.04.17 -kor, Olvasva: 7577 szor

Háromhengeres csodafegyver a láthatáron: Triumph Daytona 675 R
2011.05.06
Már nálunk is kapható a Triumph hatszázas csodafegyvere a Triumph Daytona 675 R változat, mely még könnyebb, még tökéletesebb és jobb választás, ha nemcsak a pálya széléről szeretnéd szemlélni az eseményeket.
Felvéve: 2011.05.06 -kor, Olvasva: 9531 szor

Folyamatosan javította az idejét az első nap Misanóban a Superstock 1000-es sorozatban induló Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.11
Noha folyamatosan javult Győrfi Alen teljesítménye a Superbike világbajnokság Superstock 1000 sorozatának tegnapi első misanói napján, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője egyelőre a 31. helyen várja a szombati folytatást. Elkeseredésre semmi ok, ha Alen tartja a tréningenként elért több mint másfél másodperces javulását, akkor jó esélye van arra, hogy a 20. rajthely körül vághasson neki a vasárnapi futamnak.
Felvéve: 2011.06.11 -kor, Olvasva: 7242 szor

Az esőben a legjobb tízben volt Győrfi Alen
2011.06.13
Amíg az időjárás közbe nem szólt, addig reménykedhetett abban a folyamatosan javuló Győrfi Alen, hogy a Superstock 1000 sorozat misanói futamán akár a 20. rajtkockát is megszerezheti. Az eső azonban keresztülhúzta az Adrenalin H-Moto Team versenyzőjének álmait, ám az mindenképpen bíztató a vasárnapi verseny előtt, hogy vizes körülmények között a 8. legjobb időt érte el. Mindenesetre a 31. rajtpozícióból nagy bravúrra és sok szerencsére lesz Alennek szüksége ahhoz, hogy megszerezze első bajnoki pontját.
Felvéve: 2011.06.13 -kor, Olvasva: 4415 szor

A 31. rajtpozícióból induló Adrenalin H-Moto Team motorosát a 2. kör elején kiütötték a Superstock 1000-es sorozat misanói futamán
2011.06.13
Amíg a bemelegítő edzésen történt remeklését követően ? a 22. leggyorsabb kört teljesítette ? reménykedve várta a 14 körös versenyt Győrfi Alen. Azonban a sors ezúttal nem kedvezett az Adrenalin H-Moto Team versenyzőjének, akit a ragyogó rajtját követően ? a 31. pozícióból az első kanyarkombinációt követően a 26.-ra jött fel ? egy vetélytársa a második kör 4. kanyarjában egyszerűen kiütött a versenyből. Alennek és a motorjának sem történt komoly baja, és a motoros már a jövő vasárnapi futamra készül.
Felvéve: 2011.06.13 -kor, Olvasva: 7318 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa bízik abban, hogy az időjárás most kegyes lesz a mezőnyhöz az aragoni hétvégén
2011.06.18
A hétvégén folytatódik az aragoni pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb Misanóban balszerencsés volt, hisz a remek rajtja után ? a 31. helyről a 26-ra jött fel az első kör végéig ? a mögötte haladó versenyző a második kör elején elesett, és a motorja kiütötte Alen alól a Hondát. A 22 éves motoros életében először száguld majd a spanyol ringen, így nem lehet más a célja, mint a tisztes helytállás, bár az esetleges bravúrról ? pontszerzés ? nem mond le.
Felvéve: 2011.06.18 -kor, Olvasva: 7546 szor

A Superstock 1000-es sorozat pénteki kvalifikációs edzésén a 26. legjobb időt érte el Aragonban az Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.18
Az időjárásra egy szava sem lehetett a pénteki két edzésen Győrfi Alennek. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője ugyanis abban bízott, hogy ezúttal nem kell esőben köröznie. Nos, Aragonban ettől nem kell tartani, és az egész napos hőségben Alen végül a 26. helyet szerezte meg a Superstock 1000-es sorozat első időmérőjén. A magyar motoros ugyanakkor elégedetlen az elért eredményével, és abban bízik, hogy a csapata által végrehajtott változtatásoknak köszönhetően elérhető lesz számára a legjobb húsz.
Felvéve: 2011.06.18 -kor, Olvasva: 7094 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a Superstock 1000-es sorozatból két-három éven belül a Superbike világbajnoki mezőnyéhez csatlakozna
2011.06.28
Ahogy azt Győrfi Alen, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője fogalmazott, ő is és a csapata is sokat tett azért, hogy 2011-ben indulni tudjon a Superbike világbajnokság előszobájának tartott Superstock 1000-es bajnoki sorozatban. A 2007-ben Európa-bajnoki címet szerző motoros pontosan tudja, ezt az évet a tanulásra kell szánnia, hogy 2012-től pontokkal bizonyíthassa tehetségét. Bízik abban, hogy folyamatosan fejlődik csapatával együtt, és két-három éven belül akár Melandri, Checa és Biaggi ellen küzdhet majd a Superbike vb-futamain.
Felvéve: 2011.06.28 -kor, Olvasva: 7058 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa tíz pozíciót javítva végül a 19. helyen zárta a silverstone-i hétvégét
2011.07.31
A hétvégén a legendás brit ring, Silverstone adott otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen a rosszul végződő időmérőt követően ? a 29. helyről vághatott neki a versenynek ? a rajtot ugyan még elrontotta, de utána fantasztikus versenyt produkált: tíz pozíciót előre ugorva ismét a legjobb húsz között, a 19. helyen végzett. Mint kiderült, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője egész hétvégén fájdalomcsillapító injekciók segítségével tudott csak a Hondájára ülni.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 7142 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a 29. rajtpozícióból vág neki a Superstock 1000-es sorozat silverstone-i futamának
2011.07.31
A hétvégén a legendás brit pálya, Silverstone ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen hiába javult ismét több mint fél másodpercet az új beállítású Hondával, így is csak a 29. helyre kvalifikálta magát a vasárnapi futamra. Az Adrenalin H-Moto Team motorosa abban bízik, hogy egy kiváló rajttal fel tud kapaszkodni a legjobb húsz közelébe a verseny első felében, és akkor ? némi szerencsével ? akár a középmezőny első felében végezhet.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 7048 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a 27. helyet szerezte meg a Superstock 1000-es sorozat silverstone-i első időmérőjén
2011.07.31
A hétvégén a legendás brit ring, Silverstone ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen a pályával együtt egyre jobban kiismeri a teljesen új beállításokkal ellátott motorját, és a délelőtti szabadedzéshez képest 2,5 másodpercet javítva az idején, egyelőre a rajtrács 27. pozícióját foglalja el. A 21 éves versenyző további javulásban bízik, és úgy érzi, meglesz a 20. rajtkocka a vasárnapi versenyen. Csapata vezetése sem tétlenkedett mindeközben: szerződést kötöttel az olasz Adrenalin Group céggel, akik már a következő versenyre egy versenyképesebb futóművet ígérnek Alennek.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 6735 szor

Hamarosan a silverstone-i futamon indul Győrfi Alen
2011.07.31
A hétvégén folytatódik a legendás, 30 millió fontért felújított silverstone-i pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb hatalmasat bukott Brnóban, de a sorozat hivatalos orvosai engedélyezték az indulását. A 21 éves motoros ugyan szimulátor és kisfilmek alapján megpróbált megismerkedni a brit ringgel, ám pontosan tudja, ez nem helyettesítheti a versenytapasztalatokat. Ám felépülve sérüléséből azzal a céllal vág neki a hétvégének, hogy az időmérőn végre a legjobb húsz között végezzen, mert akkor reális esélye lenne pontszerző helyen végezni.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 8120 szor

Győrfi Alen: ?Egész életemben erre a lehetőségre vártam!?
2011.08.09
A silverstone-i hétvégét követően nyári szünetre vonult a Superbike világbajnokság mezőnye, így a sorozat egyik betétfutamában, a Superstock 1000-ben induló Győrfi Alen számára is az első félév adatainak elemzése, a Honda legoptimálisabb beállítása a legfőbb feladata. A 21 éves motoros ? aki egy éve még nem is ült négyütemű versenygépen ? azt reméli, az idei tanulóévet követően jövőre már pontokért fog küzdeni valamennyi versenyen. Csapata, az Adrenalin H-Moto Team kitart a tehetséges versenyző mellett, aki annak ellenére már a középmezőny tagja, hogy a sorozat helyszíneit adó pályák közül a legtöbbet egyáltalán nem ismeri.
Felvéve: 2011.08.09 -kor, Olvasva: 9215 szor

Győrfi Alen: ?Az időmérő végére éreztem rá a pálya vonalvezetésére?
2011.09.03
A hétvégén a legendás Nürburgring ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője a délelőtti, esős szabadedzésen a ringgel ismerkedett, míg a délutáni kvalifikáción ráérzett a pálya vonalvezetésére, és egy rövid bokszlátogatást követően két másodpercet javított addigi eredményén. Alen úgy érzi, megtalálták a helyes irányt, és hisz abban, hogy a második időmérőn elérhető lesz a számára a 20. rajtpozíció.
Felvéve: 2011.09.03 -kor, Olvasva: 9097 szor

Győrfi Alen: ?Sosem adom fel, hiszek magamban és a csapatban!?
2011.09.03
A hétvégén a legendás Nürburgring ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője a délelőtti szabadedzésen ugyan további két másodpercet tudott gyorsulni, ám a hirtelen jött fülledt melegben a második időmérőn már nem javított tovább, így a vasárnapi futamnak a 27. rajtpozícióból vághat neki. Mivel az elmúlt versenyen képes volt Alen tíz pozíciót előre jönni verseny közben, ráadásul a futam idejére csak 20 fokot jósolnak a meteorológusok, így a silverstone-i forma megismétlésével akár még a pontszerzés sem elképzelhetetlen.
Felvéve: 2011.09.03 -kor, Olvasva: 9807 szor

Győrfi Alen: ?Hibáztam a beállításoknál, de tanulok belőle?
2011.09.04
A hétvégén a legendás Nürburgring adott otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen a vártnál rosszabbul végződő időmérőt követően ? a 27. helyről vághatott neki a versenynek ? a versenyen fokozatosan jött előre, és a 22. helyen végzett. Annak ellenére sikerült 3 tizedet javítania a legjobb köridején és öt helyet előre lépnie, hogy az áttételek beállításánál hibáztak. Ettől függetlenül Alen újabb tapasztalatokkal gazdagodott ? száraz és vizes aszfalton egyaránt ?, melyeket majd a jövő évben kiaknázhat a minél jobb szereplés érdekében.
Felvéve: 2011.09.04 -kor, Olvasva: 9088 szor

Győrfi Alen: ?Pontszerzéssel tenném emlékezetessé az évfordulót?
2011.09.22
A hétvégén folytatódik a legendás imolai pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője évfordulót ül, hisz éppen egy éve, Imolában tudta meg, hogy 2011-ben a világbajnoki mezőny tagjaként végigversenyezheti az egész szezont. Leghőbb vágya, hogy végre ebben az évben először pontszerzéssel tegye még ünnepibbé a hétvégét.
Felvéve: 2011.09.22 -kor, Olvasva: 6490 szor

Győrfi Alen: ?Ami nem öl meg, az megerősít?
2011.09.25
A hétvégén rendezték a legendás imolai pályán a Superbike világbajnokság következő futamát, melynek keretein belül ismét rajthoz állt Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője a warm up alatt folytatta a hétvégi remeklését, hisz a 15. legjobb időt érte el, ám a futamra elfogyott a szerencséje. A 21 éves motoros a 19. helyért küzdve bukott másfél körrel a leintés előtt, így kiesett. A jövő hét végén Magny-Cours-ban már javíthat a magyar versenyző.
Felvéve: 2011.09.25 -kor, Olvasva: 8519 szor

Győrfi Alen: ?Teljes az összhang köztem és a Hondám között?
2011.10.02
A hétvégén Magny-Cours-ban folytatódik a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője Imolában már az edzéseken is egyre jobb teljesítményt nyújtott, így abban reménykedik, hogy a francia futamon tovább folytatódhat az előrelépése. Fotók, videók segítségével szinte centiről centire kielemezte a számára teljesen ismeretlen pályát, és bízik abban, hogy képes lesz túlszárnyalni az imolai startpozícióját.
Felvéve: 2011.10.02 -kor, Olvasva: 8617 szor

Hamarosan bemutatkozik Rossi új játékszere a Desmosedici GP12!
2012.03.19
A Sepangi teszt után már mindenki várja az árpilis 5-én induló újabb 2012-es MotoGP bajnokságot. A Ducati március 19-én mutatja be legújabb Desmoját a GP12-öt.
Felvéve: 2012.03.19 -kor, Olvasva: 7421 szor

Casey Stoner csúcsformában a jerezi teszten!
2012.03.23
Casey Stoner szerezte meg a legjobb köridőt a bajnokság előtti utolsó hivatalos MotoGP teszt pénteki napján Jerezben.
Felvéve: 2012.03.23 -kor, Olvasva: 5699 szor

Rossz körülmények között folytatódott a MotoGP jerezi tesztje a második napon.
2012.03.25
Az előszezon utolsó tesztje folytatódott. A második nap rossz időjárási viszonyok mellett komoly kihívást jelentett a pilótáknak és az őket támogató csapatoknak.
Felvéve: 2012.03.25 -kor, Olvasva: 2358 szor

MotoGPJerez teszt 3.nap: Újra kisütött a nap, Stoner újra az élen.
2012.03.25
Vasárnap folytatódott az előszezont lezáró utolsó tesztnap. A szombati zivataros és szeles nap után közel ideális körülmények között zajlott a hivatalos jerezi tesztelés.
Felvéve: 2012.03.25 -kor, Olvasva: 5328 szor

Eddigi legjobb rajtpozíciójából, a 17. helyről várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán
2012.04.01
Eljött a régóta várt pillanat, és a vasárnapi futammal kezdetét veszi a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozata, amelynek mezőnyében ismét ott találhatjuk Győrfi Alent, hazánk egyetlen gyorsasági motoros Európa-bajnokát. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője nem kezdte rosszul a szezont, hisz a pénteki időmérőt követően eddigi legjobb rajthelyét érte el a 17. hellyel, ám Alen nem elégszik meg ezzel, és a második kvalifikációs tréningen mindenképpen szeretne a legjobb 15 közé bekerülni.
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 4148 szor

Eddigi legjobb rajtpozíciójából, a 15. helyről vág neki a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán
2012.04.01
Eljött a régóta várt pillanat, és a vasárnapi futammal kezdetét veszi a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozata, amelynek mezőnyében ismét ott találhatjuk Győrfi Alent, hazánk egyetlen gyorsasági motoros Európa-bajnokát. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője technikai gondok miatt kihagyta a teljes délelőtti szabadedzést, ám a második időmérőn remekelt, és a 15. rajtpozícióból várhatja a futamot. Ez az eredmény az eddigi legjobbja a kvalifikációs tréningen, és a csapat bízik abban, hogy vasárnap az első pontjait is megszerzi a 22 éves motoros
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 5711 szor

Győrfi Alen: ?Óriási tehertől szabadultam meg, fantasztikus ez az érzés?
2012.04.01
Megszerezte első bajnoki pontjait Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán 12. helyével a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 943 szor

Lorenzóé a Pole pozíció a MotoGP szezon első futamán!
2012.04.08
Stoner a kvalifikáció utolsó néhány percéig a mondhatta magáénak a vasárnap esti futam pole pozícióját, Lorenzó az utolsó percekben 1'54,634-es idejével maga mögé utasította versenytársát.
Felvéve: 2012.04.08 -kor, Olvasva: 5805 szor

Assenben, a motorozás Mekkájában is pontokért hajt a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.04.19
Eljött az a pillanat Imolában Győrfi Alen számára, amiért egy évvel ezelőtt nekikezdett a ?négyütemű ezres kalandjának?. A tanulóévet követően a 2012-es szezont azonnal pontszerzőként kezdte, és a megszerzett 12. hellyel azt is bizonyította a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője, hogy ebben az évben már a középmezőny elején kell vele számolni. Tavaly éppen Assenben kezdte meg a szereplését a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, és most a legendás pályára visszatérve legalább az idénynyitón elért helyezését szeretné megismételni.
Felvéve: 2012.04.19 -kor, Olvasva: 7409 szor

A 17. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának asseni futamán
2012.04.21
A legendás asseni pályán folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa ugyan a délelőtti szabadedzésen előbb technikai, majd utána egészségügyi gondokkal is küzdött, az első időmérőn a kiindulásnak elfogadható 17. helyet szerezte meg úgy, hogy több mint másfél másodpercet gyorsul. Alen abban bízik, hogy a szombati kvalifikációs tréningen sikerül bekerülnie a legjobb 15 közé.
Felvéve: 2012.04.21 -kor, Olvasva: 5389 szor

Győrfi Alen: ?Remélem, szerencsét hoz az új sisakom?
2012.06.08
A hosszú szünet után feldobódva hajt az újabb pontokért Misanóban a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
Felvéve: 2012.06.08 -kor, Olvasva: 5674 szor

Győrfi Alen: ?A szombati időmérőre minden a helyére kerül?
2012.06.10
A 20. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának misanói futamán
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7676 szor

Győrfi Alen: ?Egyre közelebb a megoldás?
2012.06.10
Noha ismét gyorsult a második időmérőn, a 31 fős mezőnyben a 20. rajtkockából vág neki a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozat misanói futamának
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7675 szor

Győrfi Alen: ?Ennél sokkal több van bennem?
2012.06.10
A bukások miatt megszakított misanói futamon a 22. helyen végzett a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7559 szor

Az újabb pontokért hajt a hétvégén a hazai pályájának számító Brno-ban a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.07.19
Legutóbb a két pontot érő 14. helyen zárta a spanyol Aragonban az idei Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának ötödik futamát Győrfi Alen, és ezzel összetettben a 14. pozícióban várja a folytatást. Most újra itt a lehetőség, hogy a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője bizonyítsa, hogy ebben az évben a középmezőny elején kell vele számolni. A magyar versenyzők hazai versenyének számító brnó-i futam következik a hétvégén, ahol egyrészt feledtetni szeretné tavalyi bukását a 22 éves motoros, másrészt növelni szeretné a pontjai számát. Győrfi Alen azt sem tartja kizártnak, ha a külső körülmények is a segítségére sietnek, és ő is kihozza magából és Hondájából a maximumot, akkor akár a TOP 10-ben is végezhet a vasárnapi versenyen
Felvéve: 2012.07.19 -kor, Olvasva: 5846 szor

Alen túl van a brnó-i futam első időmérőjén
2012.07.21
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a délelőtti szabadedzésen jól kezdett, a 13. legjobb köridőt érte el, ám a délutáni első időmérőn sokáig a 10. helyen állt, ám a kvalifikáció második felében feltett az új abroncsokkal nem működött jól a Honda, és egyelőre a 19. helyet mondhatja magáénak a rajtrácson. Mindenesetre a délelőtti tréningen, valamint az időmérő első felében mutatott teljesítménye alapján joggal bízik abban a 22 éves motoros, hogy javítani tud a rajtpozícióján, és a vasárnapi futamot pontszerzőként zárhatja.
Felvéve: 2012.07.21 -kor, Olvasva: 5818 szor

A 19. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának brnó-i futamán
2012.07.22
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a délelőtti szabadedzésen jól kezdett, a 13. legjobb köridőt érte el, ám a délutáni első időmérőn sokáig a 10. helyen állt, ám a kvalifikáció második felében feltett az új abroncsokkal nem működött jól a Honda, és egyelőre a 19. helyet mondhatja magáénak a rajtrácson. Mindenesetre a délelőtti tréningen, valamint az időmérő első felében mutatott teljesítménye alapján joggal bízik abban a 22 éves motoros, hogy javítani tud a rajtpozícióján, és a vasárnapi futamot pontszerzőként zárhatja.
Felvéve: 2012.07.22 -kor, Olvasva: 5841 szor

A hazai versenyének számító brnó-i futamon a két pontot érő 14. helyen végzett a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.07.23
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa az esőben tartott reggeli warm up alatt már megmutatta a 10. helyével, hogy a rengeteg magyar néző előtt nagyon szeretne jól szerepelni a futamon. A 12 körös versenyen aztán a 15. rajtpozícióból vághatott neki a viadalnak, és a 22 éves motoros végül ismét pontszerzőként zárt, ugyanis a 14. helyen intették le. Ezzel az újabb két egységgel már 18 pontja van Győrfi Alennek, aki megerősítette a 14. helyét összetettben.
Felvéve: 2012.07.23 -kor, Olvasva: 6847 szor

A 19. rajthelyről várja a folytatást Nürburgringen a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.09.08
A legendás német pályán, Nürburgringen folytatódik a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője már pénteken mindent megtett azért, hogy feledtetni tudja a tavalyi, meglehetősen balszerencsésre sikeredett versenyét. A legfőbb célja az volt, hogy az idei futamon minél előkelőbb helyről tudjon elrajtolni a vasárnapi futamon. A 22 éves motoros ennek megfelelően mindent kiadott magából már a délelőtti szabadedzésen is – ahol a 15. helyen végzett –, míg délután, az első kvalifikációs tréningen ugyan újabb másfél tizedet javított, ám ez egyelőre a 19. rajtpozícióhoz elegendő. De már ez is kész csoda, ugyanis Győrfi Alen mindezt repedt térdkaláccsal érte el, és semmiképpen nem lép vissza a folytatástól.
Felvéve: 2012.09.08 -kor, Olvasva: 5616 szor

Beinjekciózott térddel is képes volt a folyamatos javulásra a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Nürburgringen a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, és a 14. rajtpozícióból indul harcba az újabb pontokért
2012.09.09
A legendás német pályán, Nürburgringen folytatódik a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője egy sajnálatos balesetet szenvedett még péntek reggel, így repedt térdkaláccsal küzdi végig az idei szezon nyolcadik futamát. A szombati napja is a mobilklinikán kezdődött, ahol ismét ellátták a sérült lábát, ám a 22 éves motoros ennek ellenére fokozatosan javított a köridején – majdnem két másodpercet javult péntekhez képest –, és ennek köszönhetően a 14. rajtpozíciót szerezte meg. Győrfi Alen – aki vasárnap injekció nélkül kezdi meg a futamot – úgy véli, sérülése ellenére is jó esélyei van arra, hogy ismét pontszerzőként zárjon, és akár az összetettben is előre lépjen a 14. helyről.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 8811 szor

Legyőzte a fájdalmat, és megrepedt térdkaláccsal küzdötte fel magát a 19. helyről az öt pontot érő 11. helyre a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának nürburgringi futamán a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője
2012.09.09
A legendás Nürburgringen folytatódott a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. Úgy tűnt, hogy a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője el van átkozva a német pályán: tavaly betegen versenyzett itt, míg pénteken egy balesetet követően megrepedt a térdkalácsa. Noha egyre erősebb fájdalmak gyötörték, mégis rajthoz állt, és fantasztikusan motorozva végül ebben a helyzetben szinte a csodával felérő 11. helyen végzett. Győrfi Alen az újabb öt pontjával megerősítette a helyét az összetettben, és 27 pontjával a 14. helyen áll, azaz megvan az esélye arra a hátralévő két versenyen, hogy akár a 10. helyen végezzen a bajnokságban.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 5212 szor

Pontszerzéssel tenné fel a koronát a 2012-es idényére a Magny-Coursban rendezendő zárófutamon a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.10.04
Legutóbb sajnos anyagi megfontolásokból kihagyta a portimaói futamot az idei Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának magyar versenyzője, Győrfi Alen. A majd egy hónapos szünetet követően a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a Magny-Coursban rendezendő zárófutamon mindenképpen pontszerzéssel tenné fel idei sikeres szereplésére a koronát. Egy biztos, szerencsés esetben még az összetettbeli 12. hely is elérhető Alen számára, éppen ezért a jelenleg 27 pontjával a bajnoki 15. helyen álló versenyző – akinek a remélt összetettbeli 12. helyhez mindössze hét egység a hátránya – élete futamát szeretné futni vasárnap. Ha a francia versenyen is képes lesz annyit javulni a tavalyi eredményéhez képest – a 29. helyről rajtolva a 23. lett –, mint idén valamennyi helyszínen, akkor az sem kizárt, hogy akár a legjobb tíz között végezzen a futamon.
Felvéve: 2012.10.04 -kor, Olvasva: 6201 szor

Ebből a hétvégéből is tanulnunk kell!
2014.05.06
A BMW Racing Team Toth versenyzője, ifjabb Tóth Imre mindkétszer a legjobb húszban végzett vasárnap az asseni futamokon a Superbike-vb csúcskategóriájában, míg Sebestyén Péter technikai gondok miatt kiesett
Felvéve: 2014.05.06 -kor, Olvasva: 5592 szor

Ismét felemás hétvégét zárt a BMW Racing Team Toth csapata a Superbike-vb imolai hétvégéjén: ifjabb Tóth Imre mindkétszer a TOP 20-ban végzett, míg Sebestyén Péter egy 19. hely után bukott és kiesett
2014.05.11
Ismét felemás hétvégét zárt a BMW Racing Team Toth csapata a Superbike-vb imolai hétvégéjén: ifjabb Tóth Imre mindkétszer a TOP 20-ban végzett, míg Sebestyén Péter egy 19. hely után bukott és kiesett
Felvéve: 2014.05.11 -kor, Olvasva: 5378 szor

Felvéve: 2014.06.24 -kor, Olvasva: 12494 szor

Németh Balázs: Szeretném megerősíteni a pozíciómat az összetett pontversenyben
2014.07.03
Két héttel a misanói verseny után az ötödik fordulóval folytatódik a Superbike világbajnokság egyik fő betétsorozataként megrendezésre kerülő FIM Superstock 1000 Kupa 2014-es szezonja. A helyszín ezúttal Portimao, ahol a Pedercini Racing Team magyar versenyzője, Németh Balázs újabb top10-es helyezéssel szilárdítaná meg helyét az összetett első tíz helyezettje között.
Felvéve: 2014.07.03 -kor, Olvasva: 4919 szor

Itt az új Ducati Monster 821!
2014.07.03
Annak ellenére, hogy már javában beköszöntött a nyár a Ducati nem tétlenkedett, néhány napja mutatta be a nagyközönségnek az új Monster jövevényt a 2015-ös Ducati Monster 821-et. A bolognai gyár minden média eszközt harcba állít, hogy a boltokba érkezés előtt fellkeltse az érdeklődést az új modell iránt. Lássuk mivel készültek.
Felvéve: 2014.07.03 -kor, Olvasva: 53866 szor

Új superbike: Ducati 959 Panigale
2015.11.30
A 1299 Panigale érkezése utána várható volt, hogy a nemzetközi motoros kiállításra az EICMA-ra megérkezik a kisebbik superbike a 959 Panigale.
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 51924 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.