tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (9)Robogó újdonságok 2010-re
2010.05.06
Idén is már min­den­ki vár­ta, hogy vég­re no­vem­ber 10-én el­kez­d?d­jön a mi­lá­nói EIC­MA nem­zet­kö­zi mo­tor­ki­ál­lí­tás, ahol min­den 2010-es új­don­ság­ra fény de­rül. A vál­ság azon­ban né­mi­leg rá­nyom­ta pe­csét­jét a rendezvényre, több gyár­tó nem je­lent meg a ne­ves ese­mé­nyen? De lás­suk, mi­lyen mo­del­lek­kel ruk­kol­tak el? azok, akik a válság ellenére eljöttek Milánóba
Felvéve: 2010.05.06 -kor, Olvasva: 7801 szor

Kymco Super 8 50 2T
2010.05.14
A tajvani cég kínálatában évekkel ezelőtt már találkozhattunk a Super 8-as modellel. Akkoriban a robogó szoknyája alá egy takarékos, de nem túl erős négyütemű erőforrást szereltek. A kis szelepes blokk által biztosított szerény menetteljesítmények nem nagyon illettek egy ilyen szép és viszonylag sportos megjelenésű modellhez.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 27583 szor

Beta ARK LC Átalakulás
2010.05.19
Az aláb­bi ro­bo­gó nem csak azért fi­gye­lem­fel­kel­tő, mert vi­szony-­lag ke­vés fut be­lő­le Ma­gyar­or­szá­gon és mert min­den­fé­le tu­ning nél­kül is ki­emel­ke­dik a tö­meg­ből, ha­nem azért is, mert Ana­nász és csa­pa­ta mind op­ti­kai, mind me­cha­ni­kai tu­ning­gal lát­ták el az olasz ro­bo­gó­cso­dát.
Felvéve: 2010.05.19 -kor, Olvasva: 23099 szor

Francia hajón jártam: Peugeot Satelis 250 teszt
2010.08.05
A fran­cia gyár egy­re több nagy­tes­tű, na­gyobb blok­kal sze­relt gépet ál­lít csa­ta­sor­ba. Most a ne­gyed­li­te­res meg­je­le­né­sé­vel tel­jes­sé vált a Sat­elis sor­ozat. Így a már meg­lé­vő, 125, 400, 500-as mel­lett, a 250-es vál­to­zat is meg­ta­lál­ha­tó a mo­dell­kí­ná­lat­ban.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 18153 szor

Kymco People GT 300i
2010.11.19
A tajvani gyár egyik üdvöskéje, a People bővült újabb taggal az Olaszországban megrendezett nemzetközi motorkiállításon az EICMÁ-n. Az új modell megtartva jellegzetességeit, szintén nagykerekű letisztult formájú robogók táborát bővíti.
Felvéve: 2010.11.19 -kor, Olvasva: 22047 szor

Teszteltük: Kymco Xciting 500 teszt
2010.12.05
A taj­va­ni gyár­tó büsz­ke­sé­gé­nek szok­nyá­ja alatt egy fél­li­te­res hen­ger­rel fel­sze­relt erő­for­rás brum­mog. Fo­ko­zat­nél­kü­li vál­tó­já­nak kö­szön­he­tő­en ját­szi könnyed­ség­gel moz­gat­ja a szá­ra­zon két­száz ki­lós gépet. A ma­xi-ro­bo­gó for­ma­vi­lá­ga kí­sér­te­tie­sen ha­son­lít az ugyan­csak Kymco gyárt­má­nyú 50-es Grand Dink ál­tal kép­vi­selt vo­na­lak­hoz, csak eb­ben a kör­nye­zet­ben min­den na­gyobb, erő­sebb.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 67264 szor

Kymco Grand Dink 250 Kicsit másképp
2011.03.14
Már esett szó a Kymco egyik alapmodelljéről a Grand Dink 250-es változatáról testvérlapunkban, a Robogó magazinban egy összehasonlító teszt során. De most egészen más szemszögből közelítjük meg a bemutatását ennek a modellnek. Méghozzá egy lelkes fanatikus, Ananász átalakítása révén átvarázsolt Dinket láthatunk, mely a hétköznapi városi közlekedési eszközből egy full extrás robogót varázsolt.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 30379 szor

Egy Ninja robogója - Kawasaki J300 teszt
2014.06.17
A Kawasaki életében mérföldkőnek ígérkezik a 2014-es év. Sok évnyi várakozás után a tettek mezejére lépett a gyártó. Nem nézi tovább a konkurens márkák szárnyalását az európai robogó piacon, a Kawasaki is kigurul első nagy robogójával, a J300-zal, mely pár nap erejéig nálunk járt.
Felvéve: 2014.06.17 -kor, Olvasva: 20752 szor

Rózsaszínű Világ... - Kymco Agility 50
2012.08.22
Legutoljára akkor foglalkoztunk a Kymco Agility-vel, amikor a Dunántúlon méteres hófúvások parancsoltak megállást még a négykerekűek számára is, s még a Graz-i Kymco képviselet parkolójában megtett néhány körnek is testes arcüreggyulladás lett a végeredménye. Most viszont, amikor egyszerre vette kezdetét az Agility hazai forgalmazása, és az idei nyár, már semmi sem akadályozhatta meg, hogy magunkhoz édesgessünk néhány hónapra egyet, ezekből a szimpatikus kis jószágokból.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 94089 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.