tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (17)Vespa LX 50
2010.03.28
Vespa mindig is elbűvölte a közvéleményt, azzal, hogy több mint 60 éves tradíciót nem felejti el, új motorjai gyártásában, hanem előszeretettel alkalmazza azt. A Vespa LXV Navy esetében sem jártak el másként...
Felvéve: 2010.03.28 -kor, Olvasva: 16097 szor

A hetedik X
2010.05.09
Az olasz gyár termékkínálatában egyre több X jelenik meg az évek múlásával. Volt X9, X8, X-Evo, majd 2007 novemberében a motorkiállításon Milánóban lehúllott a lepel a valamiért eddig elhanyagolt hetedik X-ről. Lássuk mit újat tud nekünk mutatni az X7.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 14006 szor

Robogó teszt: Piaggio MP3 400 2008
2010.05.15
Nem telt el sok id? azó­ta, hogy az MP3 250-es vál­to­za­tát tesz­tel­het­tem, és most új­ra egy há­rom­ke­re­k? Pi­ag­gio ér­ke­zett hoz­zám. Még­pe­dig nem akár­me­lyik, ha­nem az er?­sebb, 400-as vál­to­zat, mely plusz ló­er?k­nek kö­szön­he­t?­en még job­ban er?­sí­ti a há­rom­ke­re­k?, ma­xi-ro­bo­gó el?­nye­it.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 10268 szor

Piaggio X EVO 400
2010.05.26
Az öl­tö­nyös elő­vá­ro­si lu­xus­ro­bo­gók ka­te­gó­riá­já­ba tar­to­zó X EVO 400-as járt ná­lunk. Az X EVO ér­de­kes­sé­ge, hogy az egy­ko­ri két­fe­de­les ra­ko­dó­re­kesszel el­lá­tott He­xa­gon kon­struk­ci­ót öt­vö­zi a mos­ta­ni di­vat­nak meg­fe­le­lő kül­ső­vel, min­dez in­jek­to­ros, nyo­ma­té­kos 400 cm3-es blok­kal pá­ro­sul.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 24680 szor

Piaggio X8 250 2006
2010.07.20
Vég­re elér­ke­zett egy pil­la­nat, mi­kor a nyá­ri me­leg­ben nem au­tó­val kell ara­szol­ni a vá­ros­ban, ha­nem egy iga­zi vá­ro­si ro­bo­gó­val, az X8-cal él­het­jük túl a vá­ro­si csúcs­for­gal­mat, s át­szel­het­jük könnye­dén a fe­lú­jí­tá­sok­kal, út­le­zá­rá­sok­kal tar­kí­tott vá­rost. Az X8 eb­ben se­gít­sé­gün­kre lesz, mert meg­jött a vár­va várt új mo­dell.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 25129 szor

Teszteltük:Piaggio Beverly 400 2007
2010.08.05
A Be­verly csa­lád újabb tag­gal bő­vült. A meg­lé­vő 125, 250 és 500-as vál­to­zat mel­lé egy 400-as vál­to­zat is a pa­let­tá­ra ke­rült. Az ed­dig jel­lem­ző­en vá­ro­si ma­xi­ro­bo­gó nagy ke­rék­mé­re­té­nek, kom­pakt és klasszi­kus ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en a ro­bo­gó-ela­dá­sok él­me­ző­nyé­be ju­tat­ta a Be­verly csa­lá­dot.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 20171 szor

Teszteltük:Piaggio Fly 50
2010.08.05
A Pi­ag­gio cso­port egyik 50-es ro­bo­gó­ja ke­rült hoz­zám pár na­pra. Bokros te­en­dő­im nagy ré­sze pén­tek dél­után­ra, a ro­bo­gó át­vé­te­lé­nek nap­já­ra esett, így épp jó­kor ke­rült hoz­zám a kis öt­ve­nes. Se­gít­sé­gé­vel jó­val gyor­sab­ban és egy­sze­rűbb mó­don elér­tem a vá­ros egyik pont­já­ból a má­sik­ba anél­kül, hogy a du­gó­ban töl­töt­tem vol­na az egész dél­utánt.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 37943 szor

Teszteltük: Piaggio MP3 250, ha nem elég a két kerék
2010.08.05
Pi­ros lám­pá­nál mind­két lábunk a trep­nin, a ke­zünk­kel elen­ged­ve a kor­mányt ép­pen ba­brá­lunk va­la­mit, és mi­kor a lám­pa zöldre vált, láble­té­tel nél­kül ru­gasz­ko­dunk el az MP3-mal. Nem cso­da, hogy a kö­rü­löt­tünk köz­le­ke­dők meg­hök­ken­ve cso­dál­ják jár­mű­vün­ket, és köz­ben azon gon­dol­kod­nak, hogy mi­ért nem dől el a mo­tor? A mo­tor ele­jén va­la­mi fu­ra dol­got vé­lünk fel­fe­dez­ni. Az MP3 el­ső fu­tó­mű­ve a meg­szo­kot­tól el­té­rő­en 2 el­ső ke­re­ket fog­lal ma­gá­ban. Itt már kezdjük ka­pis­kál­ni, mi le­het a tit­kos fegy­ve­re a Pi­ag­gio kon­szer­nnek?
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 16085 szor

Teszteltük:Piaggio NRG 50
2010.08.05
Mint min­den év­ben, idén is ki­ad­ta li­mi­tált vál­to­za­tait a Pi­ag­gio cso­port. Az egyik li­mi­tált mo­dell az NRG 50 volt, mely Ma­gyar­or­szág­ra má­jus­ban ér­ke­zett. Nem is bír­tam so­ká­ig, hogy ne ta­lál­koz­zam ve­le, már má­jus vé­gén el­hoz­tam egy pár na­pra a kis ener­gi­kus cso­dát.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 47973 szor

Vespa LX 50 2010
2010.08.29
Vespára ülni egy vérbeli robogós számára olyan, mintha egy kubai szivar mellé az egyik legjobb Hennessy likőrt kortyolná. Ha egyszer a nyergében ülsz, a robogózás immár nemcsak csupán közlekedés, hanem egy életstílussá alakul.
Felvéve: 2010.08.29 -kor, Olvasva: 23779 szor

Kymco People GT 300i
2010.11.19
A tajvani gyár egyik üdvöskéje, a People bővült újabb taggal az Olaszországban megrendezett nemzetközi motorkiállításon az EICMÁ-n. Az új modell megtartva jellegzetességeit, szintén nagykerekű letisztult formájú robogók táborát bővíti.
Felvéve: 2010.11.19 -kor, Olvasva: 22479 szor

Vespa 946: A futurisztikus klasszikus
2012.01.13
A Piaggio csoport klasszikus köntösben mutatta be a jövő retro robogóját, a Vespa 946-ot. Lássuk milyen irányvonalat képvisel az új koncepció robogó.
Felvéve: 2012.01.13 -kor, Olvasva: 15266 szor

Suzuki Sixteen 125, a városi partner
2012.08.10
A nagykerekű, alacsony fogyasztású robogók piacán 2008-ig már több gyártó felvonultatta U vázas típusát, majd 2008-ban a Suzuki is beállít a csatasorba.
Felvéve: 2012.08.10 -kor, Olvasva: 9825 szor

Városi rakéta: Yamaha Xenter125 teszt
2012.08.22
Az idei évre több gyártó a nyolcad literes kétkerekűekre fokuszál. Ennek egyik ékes tagja a hangvillások U vázas képviselője, az Xenter. A mindennapokra szánt nagy kerekű robogó a városi dzsungel meghódítására készül.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 18422 szor

Újabb háromkerekű robógó a láthatáron?
2015.01.25
A Piaggio 2006-os MP3-a és a Yamaha Tricity mellett a Honda is dolgozik a háromkerekű motorkerékpárján
Felvéve: 2015.01.25 -kor, Olvasva: 4429 szor

Jövőre megjelenhet a háromkerekű MT-09
2016.02.24
A Tokio Motorshow után a milánói EICMÁN is bemutatott modell széria gyártására hamarosan sor kerülhet.
Felvéve: 2016.02.24 -kor, Olvasva: 4366 szor

A csapat négy futamgyőzelemmel és több dobogós helyezéssel zárta az idei, Kecskeméten rendezett szezonnyitót a MAMS Utánpótlás és Rövidpályás Országos Bajnokságban
2016.04.27
A hétvégén a legfiatalabb motorosoknak is megkezdődött a 2016-os szezon, hiszen Kecskeméten rendezték meg a MAMS Utánpótlás és Rövidpályás Országos Bajnokságának első fordulóját. A Tomracing Motorsport versenyzői remekeltek az idénynyitón, hiszen négy futamgyőzelem mellett több dobogós helyet is szereztek az elmúlt hétvégén. Tették ezt annak ellenére, hogy a versenyeken a meglehetősen szélsőséges időjárás alaposan felborította az előzetesen kidolgozott taktikákat, vagy éppen a versenymotorok beállítását.
Felvéve: 2016.04.27 -kor, Olvasva: 3904 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.