tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (6)Vespa LX 50
2010.03.28
Vespa mindig is elbűvölte a közvéleményt, azzal, hogy több mint 60 éves tradíciót nem felejti el, új motorjai gyártásában, hanem előszeretettel alkalmazza azt. A Vespa LXV Navy esetében sem jártak el másként...
Felvéve: 2010.03.28 -kor, Olvasva: 16097 szor

Itáliai Elegancia
2010.05.09
Jel­leg­ze­tes for­ma­ter­ve­zé­s? Ves­pák im­má­ron több mint 60 éve je­len­tek meg az uta­kon. Az el­s?­ként csak Ola­szor­szág­ban si­ke­res már­ka má­ra nem­csak egy is­mert ro­bo­gó-csa­lád­dá n?t­te ki ma­gát, ha­nem ele­gan­ci­át és olasz éle­tér­zést ki­fe­je­z? szim­bó­lum­má vált az egész vi­lá­gon.A 60 év alatt több mint 17 mil­lió pél­dányt ér­té­ke­sí­t? gyár hat­va­na­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból dob­ta piac­ra az LX mo­dell­jel­zés­sel el­lá­tott pél­dá­nyát. Ez a mo­dell az 1996-ban meg­je­lent, el­s? 4 üte­m? blok­kal sze­relt, 460.000-es da­rab­szám­ban ér­té­ke­sí­tett, ET4 típusjelzésű példányt hi­va­tott le­vál­ta­ni. Ez a tény ko­moly ki­hí­vást je­len­tett az új tí­pus pia­ci fo­gad­ta­tá­sa szem­pont­já­ból.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 62276 szor

Vespa GTS 300 Super
2010.05.26
Mi­ként is kezdhet­nék ne­ki egy olyan ro­bo­gó be­mu­ta­tá­sá­nak, amely­nek gyár­tó­ja egy­kor még he­li­kop­tert és re­pü­lő­gé­pet gyár­tott, majd a II. vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en a ?föl­dre szállt és jó ér­te­lem­ben vé­ve meg­fer­tőz­te a tár­sa­dal­mat az ak­ko­ri­ban ol­csó­nak szá­mí­tó két­ke­re­kű köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel, a Ves­pá­val, amely má­ra irány­mu­ta­tó stí­lu­s-i­rány­zat­tá nőt­te ki ma­gát.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 10639 szor

Vespa LX 50 2010
2010.08.29
Vespára ülni egy vérbeli robogós számára olyan, mintha egy kubai szivar mellé az egyik legjobb Hennessy likőrt kortyolná. Ha egyszer a nyergében ülsz, a robogózás immár nemcsak csupán közlekedés, hanem egy életstílussá alakul.
Felvéve: 2010.08.29 -kor, Olvasva: 23779 szor

Vespa 946: A futurisztikus klasszikus
2012.01.13
A Piaggio csoport klasszikus köntösben mutatta be a jövő retro robogóját, a Vespa 946-ot. Lássuk milyen irányvonalat képvisel az új koncepció robogó.
Felvéve: 2012.01.13 -kor, Olvasva: 15266 szor

Hogyan érintette a motorkerékpár értékesítést a COVID-19 járvány?
2020.08.03
Mai napon megjelentek a júliusi forgalombahelyezési adatok, lássuk mikép alakulnak a motoreladások nálunk.
Felvéve: 2020.08.03 -kor, Olvasva: 1369 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.